September 4, 2010

Erlince Situmorang Anak2x KesSos merupakan anak keturunan dari anak kedokteran yang membahas tentang penyakit masyarakat, tetapi bedanya dalam kajian pembahasan ilmunya,. Kalau ilmu kedoteran mengkaji enyakit individu dan KesSos mengkaji penyakit masyarakat. . . Salam KesSos. . .

Categories: Facebook Tags:
%d bloggers like this: